Plannen en begroten ICT project

21 juni 2012 00:36:37

“Oude stijl”; geheel op maat te ontwikkelen nieuwe applicatie
1. Informatie analyse => WAT moet er worden ontwikkeld?
2. Systeemontwerp => HOE moet het systeem worden ontwikkeld?
3. Systeemontwikkeling
4. Testen
5. Oplevering => invoer of conversie van gegevens
6. Implementatie, Nazorg. overdracht aan staande organisatie
 

 “Nieuwe stijl”; aanpassen van/ voortbouwen op bestaande applicaties
1. Impactanalyse => WAT is er nodig ten behoeve van de gewenste aanpassingen?
2a. Functioneel ontwerp => wat zijn de effecten van de aanpassingen?
2b. Technisch ontwerp => instructies voor de ontwikkelaars
3. Systeemontwikkeling
4. Testen
5. Oplevering => invoer of conversie van gegevens
6. Implementatie, Nazorg. overdracht aan staande organisatie
 

De vuistregel voor het begroten van een ICT project is: slechts ongeveer een derde van de tijd en het geld gaat zitten in het bouwen en testen van een systeem. Het overige tweederde deel gaat zitten in de beschrijvingen van de processen, de definitiestudies, het schrijven van handleidingen en dergelijke. Diezelfde verhoudingen mogen worden gehanteerd voor het implementatie- en nazorgtraject.

NOTA BENE:
Als er voor de ontwikkeling van een module 40 uur (1 werkweek) wordt geraamd, plan de ontwikkelaar dan in voor (minstens) 80 uur/ 2 weken!
Als gevolg van allerlei rationele en irrationele leegloop kan iemand namelijk gemiddeld slechts ongeveer 50% van zijn werktijd besteden aan één project (bij één van mijn opdrachten kwam die netto beschikbaarheid in eerste instantie zelfs eerder in de buurt van 40% uit)!
Voor het testen van nieuw ontwikkelde programmatuur heeft een tester evenveel tijd nodig als één programmeur nodig had voor het programmeren!
Een voorwaarde daarbij is bovendien, dat de testers vooraf het Systeemontwerp (“Oude stijl”) of Functioneel ontwerp (“Nieuwe stijl”) ontvangen. De tester kan de testomgeving daar dan namelijk alvast op inrichten, zodat als allereerste wordt beoordeeld of de opgeleverde programmatuur inderdaad conform de ontwerpen is!
Zodra bekend is wat ongeveer de doorlooptijd voor het ontwikkelen en testen van een systeem is, en wat de kosten daarvan zullen zijn, kunnen de kosten voor het gehele traject worden geraamd, en kan de totale doorlooptijd worden geraamd.

Risico analyse:
Veel opdrachtgevers verkeren in de veronderstelling dat systemen “quick & dirty” kunnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd, omdat laatste plooien wel in het nazorgtraject zullen kunnen worden gladgestreken.
Stel echter:
- dat de analist een analyse oplevert die qua juistheid en volledigheid voor 90% betrouwbaar is; en
- de ontwerper op basis van die analyse een ontwerp oplevert dat eveneens voor 90% betrouwbaar is.
Dan moet de ontwikkelaar werken met een ontwerp dat ongeveer 90% x 90% = 80% betrouwbaar is! In de praktijk vullen ontwikkelaars de 20% onjuistheid en onvolledigheid vaak in met eigen aannames.
Om die 20% onnauwkeurigheid er in het nazorgtraject weer uit te halen, kost ongeveer 80% van wat er vóór de oplevering is uitgegeven aan informatie analyse, ontwerpen, ontwikkelen en testen! Het is daarom beter om 10 à 20% meer tijd te besteden aan zowel de informatie analyse als het ontwerp, om de betrouwbaarheid daarvan op te tillen naar circa 98%!
Een rekenvoorbeeld:
Stel dat het ontwikkelen van een aanpassing wordt geraamd op 100 uur. Testen kost dan ook circa 100 uur => 100 + 100 = 200 uur = een derde.
Informatie analyse + ontwerp wordt aldus 2 x 200 = 400 uur. Als de betrouwbaarheid circa 90% is, kost het ongeveer 20% x 400 uur = 80 uur om een niveau van 98% te bereiken. Wordt dat niet gedaan, dan is er in het nazorgtraject circa 80% x 600 uur = ca. 480 uur nodig voor herstel!
Een goede impact analyse kan ertoe leiden dat wordt besloten om het project niet uit te voeren vanwege de kosten <–> baten verhouding.

Er is dan ook veel voor te zeggen om impact analyses als “overhead” -en niet als nulde of eerste fase van een project- te beschouwen!
 

adres

Adresgegevens

DE SLEUTELSTEEN COMBINATIE
interim management

Verrijn Stuartlaan 3
02288 EW RIJSWIJK

Telefoon: 070-3295212
Mobiel: 06-46362283

 logo
Nieuws

Nieuws

Welkom op de nieuwe website van De Sleutelsteen Combinatie.
De website is online sinds 26 januari 2011.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen. 06-46362283

Met vriendelijke groet,

Nico van den Bergh

 

Van harte aanbevolen connecties:

www.limitsonline.nl/
Uw (organisatie 's) grenzen vormen haar uitdaging!

www.linkedin.com/in/murriette
'Assessor' die met Liefde en respect "dwars door je heen kijkt"!

www.linkedin.com/in/elmervermunt
Meertalige, erudiete en eigenzinnige -op gewetensvolle manier!- sparringpartner.

www.linkedin.com/in/mienkevanrozen
Helpt klanten op snelle en effectieve wijze overzicht en structuur te (her-)vinden

www.linkedin.com/in/devriesrobles
Filosofische en soms zelfs poetische kostendeskundige, adviseur en auditor.


 

 

 logo