Diensten

Selecteer hieronder een van onze diensten voor meer informatie:

meer informatieOpzetten/ implementeren Planning & Control, incl. A.O./I.C.

DSC biedt een zeer uitgebreide kennis van, ervaring met en inzichten in:

 • het vertalen van strategisch en tactisch beleid naar planningen (in doorlooptijd en capaciteit), begrotingen en budgetten
 • overheden, van gemeente tot en met Rijksoverheid
 • bedrijfsleven, van MKB tot en met grote, internationale ondernemingen
 • het vertalen van financiële en fiscale wet- en regelgeving –van BTW Compensatiefonds tot en met SOx- naar heldere en eenduidige instructies voor de mensen die het moeten uitvoeren
 • het bouwen en implementeren van geautomatiseerde systemen
 • het integreren van fiscale en financiële wet- en regelgeving, administratieve organisatie en interne controle in geautomatiseerde systemen, op zodanige wijze dat het aantal administratieve handelingen teruggebracht wordt tot een optimum.
 • Het ontwikkelen van rapportagemodellen, compleet met analyses en prognoses, om de voortgang van het geformuleerde beleid te kunnen bewaken, alsmede om nacalculaties te kunnen maken
 • De administratieve integratie van nieuwe onderdelen van de organisatie c.q. van in andere organisaties verworven belangen; ontvlechting van afgestoten organisatie-onderdelen (“due diligence”)
 • Het adviseren m.b.t. overig financieel beheer, zoals liquiditeitsplanningen

 

meer informatieAdministratie en bedrijfsvoering

DSC is gedegen opgeleid en ervaren in:

 • Het opzetten/voeren van boekhoudingen op elk niveau: van MKB tot en met grote, internationale ondernemingen, en van gemeenten tot en met Rijksoverheid
 • De modules debiteuren/ crediteuren/ grootboek, met behulp van zeer veel verschillende pakketten; zowel standaard als maatwerk
 • Salarisadministraties, van simpel tot zeer complex (zoals organisaties met duizenden medewerkers, met allerlei verschillende vormen van beloning)
 • Projectenadministraties, van lump-sum gefinancierde wetenschappelijke onderzoeksprojecten tot en met grote infrastructurele projecten
 • Planning & Control van ICT projecten. Dit behoort tot de specialiteiten van DSC
 • Belastingzaken, zoals aangiften OB, LB, VPB en IB
 • Enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen
 • Overig advies en administratieve dienstverlening, zoals samenwerkingsverbanden
 • Overige bedrijfsvoeringstaken, zoals personeelsadministratie, informatievoorziening, organisatie, huisvesting

meer informatieOpleiden en inwerken

Dankzij meer dan twintig jaar ervaring met bedrijfsvoeringsprocessen in het algemeen, en administratieve processen in het bijzonder, in combinatie met een scala aan relevante opleidingen en cursussen, heeft DSC een goed invoelingsvermogen ontwikkeld voor de specifieke talenten van ieder individueel front- en backoffice personeelslid; alsmede voor wat voor elk van hen de specifieke aandachtsgebieden zijn.

In het kader van opleiden en inwerken mag u dan ook van DSC verwachten dat:

 • mensen zoveel mogelijk de taken en verantwoordelijkheden krijgen die het beste bij het overlappingsgebied van hun talenten en passies passen
 • mensen constructief begeleid worden op hun specifieke aandachtgebieden
 • mensen allereerst leren als een team te werken (voor zover dat nog niet gebeurt)
 • mensen leren hun individuele en gezamenlijke prestaties te verbeteren; en
 • bovenal, mensen boven zichzelf uitstijgen doordat ze een groter zelfvertrouwen en gevoel voor eigenwaarde ontwikkelen

De meest aansprekende resultaten hiermee heeft DSC geboekt tijdens veranderingsprocessen, zoals grote en complexe reorganisaties!

meer informatieCrisismanagement

Van DSC kunt u grote integriteit en deskundigheid verwachten in situaties zoals:

 • een sleutelfunctionaris is vertrokken of voor langere tijd niet in staat om te komen werken en moet derhalve op stel en sprong vervangen worden
 • de administratie of een deel daarvan is ernstig vervuild door achterstanden, fouten of fraude en moet met spoed weer op orde gebracht worden
 • door externe factoren (overname, fusie, andere uitbreidingen van de organisatie, gewijzigde wet- en regelgeving, et cetera) moet de bedrijfsvoering worden aangepast en medewerkers daarin opgeleid

meer informatieTarieven

Het basistarief van DSC bedraagt 34,03 per uur, exclusief BTW.
Dit tarief wordt gerekend voor de meest voorkomende boekhoudkundige werkzaamheden, inclusief reguliere belastingaangiften, alsmede voor andere meer alledaagse bedrijfsvoeringwerkzaamheden, zoals P & O (inclusief salarisadministratie), autonatisering en de meer coordinerende en administratieve aspecten van huisvesting.

Het modale tarief van DSC bedraagt 51,05 per uur, exclusief BTW.
Dit tarief wordt gerekend voor leiding geven op middenkader niveau; een specialiteit van DSC!

Het maximale tarief van DSC bedraagt 102,10 per uur, exclusief BTW, voor specifieke controller-functies*.
*: Het vertalen van beleid naar begrotingen; het ontwikkelen van modellen en het erop inrichten van de A.O./ I.C. om zo juist, tijdig en volledig te kunnen rapporteren over de voortgang van beleid en begrotingen en het analyseren van en adviseren over significante afwijkingen.
De reden daarvoor is, dat DSC een dergelijke functie dermate effectief en efficient opzet, dat deze in 2 tot 3 dagen per week kan worden uitgevoerd!

Voor hele specialistische functies of gecombineerde functies (bijvoorbeeld: hoofd Financiele Administratie/ Controller) wordt het tarief in overleg bepaald, met een minimum van 68,07 per uur, exclusief BTW.
 

Adresgegevens

DE SLEUTELSTEEN COMBINATIE
interim management

Pippelingstraat 73
2564 RD Den Haag

Telefoon: 070-3295212
Mobiel: 06-46362283

Nieuws

Welkom op de nieuwe website van De Sleutelsteen Combinatie.
De website is online sinds 26 januari 2011.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen. 06-46362283

Met vriendelijke groet,

Nico van den Bergh

 

Van harte aanbevolen connecties:

www.limitsonline.nl/
Uw (organisatie 's) grenzen vormen haar uitdaging!

www.linkedin.com/in/murriette
'Assessor' die met Liefde en respect "dwars door je heen kijkt"!

www.linkedin.com/in/elmervermunt
Meertalige, erudiete en eigenzinnige -op gewetensvolle manier!- sparringpartner.

www.linkedin.com/in/mienkevanrozen
Helpt klanten op snelle en effectieve wijze overzicht en structuur te (her-)vinden

www.linkedin.com/in/devriesrobles
Filosofische en soms zelfs poetische kostendeskundige, adviseur en auditor.